>

Творчество П.Н. Краснова ||| Бело-монархическое казачество ||| Страничка патриота ЧГКО "ПЛАСТУНЪ" Фотографии ||| Объявления и приглашения ||| Страничка рекламы и обращений Творчество И. Ильина Полемика Гостевая книга ||| Анкета ||| Форум |||
Атаман - магазин эксклюзивных сувениров Сайт братства во имя священномученика митрополита Владимира. Русская военная эмиграция. 1920-1940 гг. НАША СТРАНА Русское Имперское Движение Страничка Константина Гордеева: журнал Первый и Последний .

О КАЗАЧЕСТВЕ

О КОЗАЦЬКОМ НАЦІОНАЛЬНОМ РУСІ. //”КАЗАЧИЙ ВЕСТНИК” №12 1942 г.

Г. Василько:

О Козацьком Національном Русі. //”Казачий вестник” №12 1942 г.

Козаки, лицарі всіх часів і всіх народів, багато зазнали кривд від російського царату, але ще більше від большовиків, котрі їх фізично винищували.

Дефініцію Козаків, як лицарів, без жодних прикметників, ми вичитуємо з промов п. інженера Глазкова, головного сегодні керманича Національного Козацтва. Інж. Глазков говорить про “козачих” козаків, себто про Козаків – лицарів, що, без жодної надії на яку-будь нагороду, офірують своє життя за ліпшу долю Козацтва. І лише Козацтво здібне так офірувати своє життя!

Теоретичним підґрунтям, що об’єднує КНОД, є теорія Козаки – Нація.

На мою думку, суть цієї теорії треба оцінювати з точок погляду:

1) що ця теорія об’єднує навколо себе велику кількість емігрантів – Козаків, що вийшли з простору майже 800 тисяч квадратових кілометрів з населенням не менше 12 мільйонів;

2) і чи багато є осіб, навіть з академічною освітою, що в стані збити цю теорію, або навіть науково підійти до її критики;

3) що цю теорію визнали видатні соціольоги;

4) а коли б хто і найшовся, що міг би вказати дефекти цієї теорії, то чи слід, з державних міркувань, це робити – однімати віру і цім шкодити ліпшим патріотам Козачих Земель під цією аргументацією об’єднувати всіх, хто здібний офірувати життя за ліпшу долю Козачих Країв.

Для державної оцінки козачого руху важливо бачити, що Козаки роблять, і для оцінки ідеології Козацтва треба проаналізувати практику діяльності.

КНОД – як Донський Круг, а особливо Кубанська Крайова Рада, до державного будівництва визнає однаково придатними всі народи, всіх вір, що населяють Козачі Землі.

Найголовніше ж – Козаче ведення зрозуміло, що вся соціологічна магіка для Козачих Земель є лише ось у якій частині німецької формули Націоналізму – “боден” (земля, грунт), як “Лебенсраум” (простір для життя) для Козаків. Справді, коли КНОД і вживає прикметник націоналізм, то цей козачий націоналізм має своєю базою – “боден”, з нього випливає гуртування людей на Козачих Землях.

І справді, Козаки у всі часи цементом для спайки між собою мали “боден” – землю. Козачі Держави завжди творив фермент “боден” – спільна земля. І в 1917 році найшвидше (невипадкове це явище!), фермент “боден” (сидимо, мовляв, тут на цих землях з діда, прадіда) витворив Козачі Держави, на великому просторі бувшої Росії, де живе до 300 різних народів. Але дійсні Росіяне, або цілком зденаціоналізовані інородці, такого зв’язку зі своєю землею не відчувають. Кожний Росіянин вважає себе власником 22 ½ мільйонів квадратових кілометрів простору і легко, як тільки виникає яка-будь небезпека, пересовується з одного до другого кінця 1/6 земної кулі.

Так було і коли вибухла революція в 1917 р. Росіяне, та зросійщені інородці, опинилися аж на Дону та Кубані.

КНОД, видно, і кладе “боден” (як “Лебенсраум”) в основу свого козачого націоналізму, бо в Козачих Землях лише “боден” було і буде ферментом державно-творчим. І справді, КНОД у своєму розпорядженні (п. 6,7,8) кличе до своїх лав всіх, не лише Козаків, але хто жив на козачих територіях, себто і так званих “іногородніх”. Козаче ведення видно добре здає собі справу, яка це важлива проблема для Козачих Земель, бо іногородні складали много відсотків населення Козачих Земель. І Козаче ведення видно добре усвідомлює собі, чому то під час боротьби Козачих Країв з більшовиками Козачі Ради і Круги сушили голови щоб розв’язати питання іногородніх. Всі були переконані – єдиним виходом, щоб зцементувати все населення Козачих Земель проте большевиків, треба іногородніх окозачити. І, напр., Кубанська Крайова Рада майже розв’язала це питання, давші широкі права станицям приймати іногородніх в Козаки.

КНОД розуміє, що Москва є найлютіший ворог Козацтва. А тому не має нічого дивного, коли чуємо гострі на адресу Москви, але цілком справедливі, слова.

Це є слова сотень тисяч Козаків замучених Москвою, особливо в період панування большовиків. За большовиків керманичі – жиди своїм преступним розумом зуміли помститися Козацтву. А Козацтво, як відомо, правда завжди з погордую ставились до жидів: в горожанському житті Козацтва жиди завжди були крамарями, а підчас війни шпигунами (правда, на обидві сторони), але до славного складу козаків–лицарів жидів ніколи не припускалось. Козацтво інстинктом відчуло розкладову ролю цього народу – паразита.

Козацтво забороняло жидам жити на Козачих Землях.

А тому не дивно, що, напр., автор цих рядків побачив жида з пейсами і в ярмолці аж тут, в Європі, в Карпатській Україні в 1921 р.

Настрої КНОД ясні, що до жидівства і що до Москви, симбола знищення сотень тисяч Козацтва і нищення двісті мільйонного населення СССР.

Ясне ставлення КНОД і до своїх союзників: 1) КНОД продовжує закордонну політику Круга і Кубанської Ради. В 1918 р. Донська і Кубанська Республіки заключили союзний договір з Україною. КНОД, як довідуємося, в 1935 р. відновив договір Козачих Країв з Україною, заключений в 1918 р.; 2) козача хроніка нам подає, що Українсько-Козачий договір підтверджено 3.07.1941; 3) крім того, КНОД заключив договір з Грузинами й Білорусами.

Козацтво в цілому розуміє, що єдино природний шлях спасти себе, и взагалі щоб мати тривалу державну форму – це треба гуртуватися зі всіма, кого Москва нищила.

З усіх українських політичних течій на еміграції на сьогодні лише гетьманський рух піднявся до оцінки значення Козачих Держав і союзу України з ними. Інші українські політичні течії, нажаль, свого відношення до Козачих Держав не виявили. Але найсумніше, що одна з політичних українських течій вважає доцільним – очевидно для “добра” Українського Народу – відчикрижити від Козачих територій (правда, поки ще лише на своїх мапах) величезні клапті землі. видно, свій “Лебенсраум”, не розуміючи, що якраз Козачий націоналізм і міститься в отому “боден”, як “Лебенсраум”, для свого населення. Такі плани мають – без користі для української справи, зараз і в майбутньому – не розуміючи, що подібні наміри лише шкодять добрим взаєминам Козачих Земель с Україною.

http://molodidov-cossacks.com/?p=11621#more-11621

КАЗАЧИЙ ВЕСТНИК. ОРГАН КАЗАЧЬЕГО ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

СТ. Инженер Ф.Полковников

КАЗАКИ.

Мы казаки, казаки и только казаки …. Белые-ли, зеленые-ли, красновцы-ли, поповцы-ли, граббевцы-ли - мы казаки и только казаки!

Что нас делит между собой? Что сближает нас? Нас делят политические моменты, нас делят социальные взгляды, но мы казаки, все казаки хотим счастья, хотим радости своему народу. Разве это не сближает нас, разве это не сбивает нас в одно целое из которого никто и не смеет и не может уйти. Мы казаки, все казаки и только казаки!

Политические взгляды, социальные моменты, ведь это не цели, то только пути по которым шли, идут и будут идти народы, а наша цель -счастье народа, своего народа, казачьего народа.

Разве должны политические моменты разделять, делать врагами, непримиримыми врагами -нет у нас у всех одна цель -счастье казачьего народа, у нас у всех один путь -казачий шлях.

Соединимся же все, сплотимся же все около казачьего знамени, национального знамени, около одной и единственной казачьей цели -служения своему измученному казачьему народу.

Кто нам поможет?

Никто кроме нас казаков, никто кроме нас казаков не вдохнет в душу казачьего народа новую веру , веру в счастливое будущее , никто кроме нас казаков не залечит тяжелые раны на казачьем теле!

Четверть века муки , четверть века истязаний, четверть века уничтожение Казачества красной Москвой и есть ответом народа (((богоносца))) , за сотни лет верной службы, за за сотни тысяч казачьих жизней положенных на алтарь бывшего государства Российского…

ДОВОЛЬНО!…

Мы не хотим больше московского террора, мы не хотим больше московских красных свобод залитых реками казачьей крови и слез.

Мы хотим сами на своей казачьей земле устроить свою казачью жизнь. К Вам казаки , родные братья, казаки, казаки всех ((ориентаций)) , казаки всех Войск несется наш призыв:

За славу Казачества!

За счастье Казачества!

Объединимся все около святого и родного казачьего имени, около нашего казачьего национального имени! Мы должны помнить свой долг перед Казачеством!

Мы не имеем права распылятся и расходится по чужим, не казачьим лагерям и организациям у нас должна быть только одна ориентация -казачья ориентация, один лагерь - казачий национальный лагерь!

Наш долг - служения Казачеству, наш долг -помочь Казачеству преодолеть и переболеть коммунистическое русское иго, наш долг вырвать из кровавых большевистких когтей и тело и душу наших родных казаков на нашей Родине, наш долг -залечить все раны, наш долг поднять Казачество и сделать его счастливым и славным достойным наших великих казачьих предков.

Казачество должно жить , Казачество не смеет исчезнуть!

К вам казаки родные братья казаки всех Войск и всех ((ориентаций)) несется наш казачий клич:

СЛАВА КАЗАЧЕСТВУ!

КНОД.

http://molodidov-cossacks.com/?p=11634#more-11634

КРУГ В ВОЛГОГРАДЕ. ВИДЕО

на нужды казаков
ЯндексЯндекс. ДеньгиХочу такую же кнопку

Кольцо Патриотических Ресурсов